Občianske združenie Hrad Čeklís

Michal Slivka

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.

Narodil sa v r. 1948 v Letanovciach na Spiši. Pôsobí na katedre archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jeho špecializácia je archeológia stredoveku - oblasť kresťanskej archeológie (dejín), monasterológie a fortifikačné útvary.
Prednášal stredovekú archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte TU v Trnava a na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne.
Kvality doc. Slivku dokladá bohatá bibliografia:
http://archeologia.fphil.uniba.sk/attachments/docSlivka_biblio.pdf
Riadil terénne výskumy na hradoch (Trebišov; Šariš; Medzianky; Vajkovce; Hrabušice), kostoloch (Poprad, Kežmarok; Chrasť nad Hornádom; Bratislava – Rusovce, Lipník, Zbehy, Trenčín) a kláštore (Letanovce-Kláštorisko).
Osobnosť doc. Slivku je najvýraznejšie spojená s Kláštoriskom v Slovenskom raji. O jeho činoch a úvahách sa môžete dočítať tu:
http://www.zdruhejstrany.sk/archeolog-michal-slivka-skutocnu-kulturu-moze-vytvarat-iba-duch/

Našťastie pre Bernolákovo, objektom záujmu doc. Slivku sa stali aj historické pamiatky v Bernolákove.
Ako prvý uskutočnil povrchový výskum na hrade Čeklís. Výsledkom bol prvý odborný článok o hrade Čeklís, ktorý publikoval v r. 1987:
Slivka, M.: K stredovekým dejinám Bernolákova (Čeklísa) a jeho okolia. Zborník SNM 81 – História 27, 1987, 151 – 178.
Skvostom je jeho článok:
Slivka, M.: Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Musaica, 2009, 189 - 210.

Doc. Slivka nášmu združeniu výrazne pomáhal v začiatkoch našich aktivít na hrade a je garantom archeologického výskumu na hrade Čeklís. Za všetko mu patrí naša veľká vďaka.

Kontakt

o.z. Hrad Čeklís

hradceklis1@gmail.com

Hlavná č. 94, 90027 Bernolákovo

0915055059

Vyhľadávanie

Novinky

20.08.2017 19:27

O výskume do r. 2016 - AM SNM

Archeologické múzeum SNM je dušou výskumu na hrade Čeklís. Na stránkach SNM informujú o výskume na hrade Čeklís v minulosti http://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/vyskumy/Hrad%20Ceklis.pdf
20.07.2017 22:26

Obnova pomníka padlým v 1. svetovej vojne

V Bernolákove neďaleko od kostola je pomník padlým v 1. svetovej vojne. Z pomníka sa stratili mená padlých a nešetrné použitie farby poškodzuje kamenný kríž. Vďaka podpore z ministerstva vnútra môže obec obnovovať pamätihodnosť, ktorá nám pripomína nešťastie spôsobené vojnou. Bernolákovský...
04.07.2017 19:23

Obecný časopis Bernolák č. 2/2017 prináša aj historické témy.

Obecný časopis Bernolák č. 2/2017 prináša aj historické témy. Na str. 16 a 17 v článku "Archeologický výskum na hrade Čeklís" nám PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., Mgr. Igor Choma a Mgr. Nikola Nemečková objasňujú, kam sa posunul výskum na hrade Čeklís v r. 2016. Historický kalendár na str. 24 pripomína...
03.07.2017 22:48

Archeologický výskum na hrade pokračuje.

Hrad obsadila spriatelená družina a spolu s archeológmi si na mušku zoberie priestory, ktoré je potrebné doskúmať. Kto chce pomôcť, je na hrade vítaný. Základnú družinu tvoria Adam, Beáta, Filip, Jakub, Jozef, Marek Tomáš a Vlado.
02.07.2017 23:19

DOBÍJANIE ĽALIOVÉHO HRADU

DOBÍJANIE ĽALIOVÉHO HRADU je historická rekonštrukcia štylizovaná na základe povestí o hrade Čeklís. Uskutočnila sa 1. 7. 2017 na Žabáku v Bernolákove. Vystupovali tu skupiny historických bojových umení: Berezun – Brezno , Bludní rytieri – Trenčin , Fringia – Bratislava, Kurucký regiment –...
23.06.2017 19:58

Dobrovoľníci z DELL opäť na hrade Čeklís

Dobrovoľníci z firmy DELL nám opäť spravili radosť a prišli pomôcť na hrad Čeklís. Spolu s archeológmi prehľadávali suť v SV časti hradu. Najpočetnejšie boli nálezy črepov a kostí. Zdá sa, že stredoveká posádka hradu obľubovala mäsitú stravu. Súčasnú dellovskú posádku tvorili Janka, Matej, Tomáš,...
21.06.2017 10:31

Letné potulky po Slovensku - dávajú do pozornosti aj hrad Čeklís

V stredu 21.6.2017, v denníku SME v prílohe - Letné potulky po Slovensku - je hrad Čeklís zaradený medzi 18 zaujímavých miest v Bratislavskom kraji. Je tam krátky text o hrade a povestiach.
25.05.2017 07:09

O pamiatkach s deťmi

ZŠ Bernolákovo má veľa žiakov a tí mladší majú možnosť tráviť čas v Školskom klube detí. O deti je tu dobre postarané a pani vychovávateľky pripravujú pre ne rozmanitý program. Je dobré, že myslia aj na lokálnu históriu a s deťmi sme si porozprávali o pamiatkach v Bernolákove. Dotyk so stredovekom...
16.05.2017 19:37

Nález meča v r. 1966

V roku 1966 sa niektorým žiakom podarilo získať cenné archeologické nálezy, ktoré boli získané pri kopaní základov na rodiný dom. Časť nálezov škola poslala Archeologickému ústavu ČAV v Nitre, ktorý poslal škole o nich informácie: „Jednosečný meč patrí do obdobia z pol. 17. storočia, do posledných...
10.05.2017 15:11

Dobrovoľníci, ADIDAS, Naše mesto, Pontis

Tento rok v rámci akcie firemného dobrovoľníctva "Naše mesto" prišli na hrad pomáhať dobrovoľníci z firmy Adidas Bratislava a Budapešť. Túto celoslovenskú aktivitu organizuje nadácia Pontis. Snaživí ľudia presúvali kamene, pripravovali terén pre následné letné aktivity a pomáhali pri archeologickom...

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode